Vitalisering og omsorg for Kvadraturen

Vitalisering og omsorg for Kvadraturen De fleste politiske partiene er nå i gang med programarbeidet for neste bystyreperiode. Programarbeidet bør være ferdig i god tid før partienes nominasjonsmøter avholdes, slik at den enkelte fremtidige bystyrerepresentant vet hva slags program vedkommende stiller til valg på. I vårt parti holder vi også på med dette og har blant mye annet tatt en nærmere kikk på Kvadraturen.

Vitalisering og omsorg for Kvadraturen

De fleste politiske partiene er nå i gang med programarbeidet for neste bystyreperiode. Programarbeidet bør være ferdig i god tid før partienes nominasjonsmøter avholdes, slik at den enkelte fremtidige bystyrerepresentant vet hva slags program vedkommende stiller til valg på.
I vårt parti holder vi også på med dette og har blant mye annet tatt en nærmere kikk på Kvadraturen. Noen av spørsmålene vi stiller oss er: Skal Kvadraturen fremdeles være et handelssentrum? Ønsker vi at Kvadraturen skal være vital og livskraftig de neste årene? Har parkeringspolitikken i Kvadraturen vært feilslått og faktisk lite miljøvennlig, pga konkurransen fra Sørlandsparken?
Parallelt med dette jobbes det fra kommunens side med både en kvadraturplan og en kommuneplan, derfor har vi funnet det hensiktsmessig å løfte opp noen av tankene våre når det gjelder Kvadraturen, i det offentlige rom.
Vi har laget en noen punkter under som vi tror kan være med å gjøre Kvadraturen mer attraktiv for byens innbyggere og for turister, og som samtidig er miljøvennlig. Det er slett ikke sikkert at alt er gjennomførbart eller de beste alternativene, men vi tror på å løfte opp ideer til debatt, for på den måten å skape en bedre by å bo i.
1. Parkeringshus under torvet MÅ på plass i løpet neste bystyreperiode. Politikken med å fjerne parkeringsplasser i Kvadraturen har vist seg faktisk å være anti-miljøvennlig. I stedet for å stoppe i Kvadraturen, kjører man heller forbi Kvadraturen og til Sørlandsparken, fordi det er vanskelig å finne parkering.
2. Gratis parkering i to timer i sentrum av Kristiansand. Parkeringsbilletten refunderes dersom du handler: Dette forslaget vil være med å utjevne konkurransen mellom Kvadraturen og Sørlandsparken og kan faktisk være et miljømessig fornuftig grep, da vestsiden av byen vil kjøre kortere avstand med bil.
3. Lage gågate i Skippergata (mellom Markens og Festningsgata): Dette området i Kvadraturen er i ferd med å bli et kafe- og handelsområde som vil egne seg godt som gågate. Parallelt med at byen får et nytt parkeringshus under torvet, vil det være uproblematisk å fjerne de få gateparkeringsplassene man vil miste ved å gjøre et slikt grep.
4. Vurdere gågate i Markensgata videre helt ned til strandpromenaden: Bakgrunnen for eventuelt å gjøre et slikt grep er selvsagt et ønske om å knytte sammen området ved Gravane/Fiskebasaren og gågatedelen av Kvadraturen. Disse to by-elementene hører sammen, men det har vist seg vanskelig å trekke dem sammen. Også her vil et slikt grep ikke kunne komme før de nye parkeringsplassene er etablert under torvet.
5. Fortgang i flyttingen av containerhavna. Frigjøring av Lagmannsholmen og området rundt til byutvikling, er et riktig og godt grep.
6. Havnegata må snarest bygges ut til å kunne ta trafikken som kommer. Deler av de sentrumsnære områdene på Odderøya bygges ut i nær fremtid. Dette vil skape trafikk, i tilegg vet vi at Aquarama kommer, samt at store deler av den østligste delen av Kvadraturen kan få trafikkavviklingsproblemer, og at denne trafikken kan ledes ut av byen via ei ny utvidet Havnegate.
7. Lettere å få lov til gateservering i Kvadraturen: Det har blitt noe lettere de siste årene å få lov til å bruke av de offentlige arealene i byen, men dette bør gjøres ennå lettere og byen må akseptere at restauranter ”brer” seg f.eks utover torvet.
8. Langt flere båtplasser i Østre havn og rundt Lagmannsholmen: Byen skriker etter båtplasser og både Østre havn og Lagmannsholm-området, bør kunne tåle en mye høyere tetthet av båtplasser.
9. Bybuss rundt i Kvadraturen. Det utredes nå muligheten for en shuttle/bybuss, på oppdrag fra formannskapet, som kan gå enten i en runding rundt Kvadraturen, alternativt som et 8-tall med Festningsgata i midten. Med faste stopp ved det nye aktivitetssenteret på Aquarama, kan dette være et riktig grep å ta.
10. Wergelandsparken må åpnes opp. Når Wergelandsparken i sin tid ble anlagt, var de i dag så store trærne selvsagt ikke mer enn noen busker. Med årene har de fått vokse seg store, med det resultat at parken i sommerhalvåret er så mørk, at enkelte opplever den som dyster. Med fare for å starte en ny ”blod-bøk”-debatt, må det likevel være mulig å trimme trærne slik at parken fremstår som lysere, åpnere og dermed mer innbydende til lek og parkhvile. I tillegg bør parken utstyres med flere lekeapparater for barn, slik at statuen kan omkranses med lekende smårollinger.

Disse 10 punktene vi har nevnt her, tror vi alle kan være med å vitalisere Kvadraturen, gjøre den mer levende og ikke minst attraktiv.
Videre er politikken også slik at ydmykhet er en god venn å ha med seg. Det er slett ikke sikkert at alt dette er gode grep, og nettopp derfor spiller vi ut disse 10 punktene. Vi gjør det for å skape debatt og også for å få frem andre gode ideer, rundt en viktig del av byen vår og dens fremtid.

Jørgen H. Kristiansen
Leder programkomiteen for Kristiansand KrF