april-2021

Livskvalitet handler om mer enn penger!

 

Hei

Mitt navn er Jørgen H. Kristiansen. Jeg er 45 år, gift og har tre barn. Jeg arbeider som lokalpolitiker i Kristiansand kommune (gruppeleder for KrF) og jobber i bank. Jeg er utdannet siviløkonom fra Universitetet i Agder og Oregon State University (USA). Våren 2018 hadde jeg permisjon som varaordfører i Kristiansand og tok med meg familien min til Hawaii hvor vi gikk på Youth With A Mission's Family DTS (Bibelskole)

I september 2021 stiller jeg til valg som 3. kandidat på stortingslista for Agder KrF.

For meg er det 4 saker som er viktigst i politikken
1. Kampen for de som faller utenfor i samfunnet (nestekjærlighet)
2. Viktigheten av at alle er like mye verdt og at livet er ukrenkelig (menneskeverd)
3. At vi tar vare på menneskene og jorda vi lever på (forvalteransvar)
4. At næringslivet har gode rammevilkår (skal vi ha noe å leve for, må vi også ha noe å leve av)

I tillegg ønsker jeg at Kristiansand skal være en best mulig by å bo i for innbyggerne våre.
Så lenge vi kan gjøre ting bedre, så skal vi jobbe for det!

Jeg ønsker også som politiker å alltid være tilgjengelig, både for fattige og rike, ressurssvake og ressurssterke. Alle i Kristiansand skal ha mulighet til å komme i direkte kontakt med de folkevalgte.

Verv:
Skulle du som leser dette være interessert i å vite hvilke verv, både politiske og andre, så har jeg lagt ut mine interesser på: http://www.styrevervregisteret.no/ (Trykk på Vest-Agder og deretter Kristiansand)

 

Bøker:
Jeg liker også å skrive bøker og har blant annet gitt ut følgende bøker:
Familien Haugland Kristiansen - ei ættesoge fra Agder, 2012, ISBN 978-82-93223-08-5
Maritim Opplevelsesbok, 2014, ISBN 978-82-93223-35-1