Valg 12. september

Ved siste lokalvalg i 2007 satte Kristiansand KrF ny rekord i antall stemmer. Aldri tidligere i historien har så mange personer stemt KrF i Kristiansand ved et lokalvalg.

Den tilliten takker vi for og vi har brukt mandatene våre i bystyret til å gjennomføre mye god KrF-politikk og prege byen i denne bystyreperioden. For eksempel har vi økt bevilgningene til bostedsløse, midler til samlivskurs, løftet sosialhjelpssatsene til statlig norm for de over 25 år, satsning på tidlig innsats blant små barn og sikret at kommunen hvert år bevilger 12 millioner kroner til gode tiltak driftet av ulike menigheter i Kristiansand som for eksempel Shalam, Blå kors og Filadelfia omsorgssenter med flere.
I tillegg har vi også fått flertall for å innskrenke skjenketiden med 1 time med det resultat at gatevolden i sentrum har gått betydelig ned. Det er vi stolte av.
Fortsatt er det mange uløste oppgaver i Kristiansand og mye av det kan du lese om i programmet vårt for neste bystyreperiode.
Vi ber igjen om tillitt i Kristiansand.
Godt valg 12. september!

Beste hilsen,
Jørgen H. Kristiansen
KrFs ordførerkandidat