Tigging og nye politivedtekter

Saken om tigging og eventuelt nye politivedtekter i Kristiansand, er en sak vi har brukt mye tid på i bystyregruppa til Kristiansand KrF.

Det er fordi saken har en del prinsipielt viktige sider,
f. eks aspekter som berører verdiene menneskeverd og nestekjærlighet.
Når det er mennesker vi snakker om, går vi gjerne en ekstra runde før vi bestemmer oss.
Vi snakker også om mennesker som ikke har det like godt som de fleste av oss.
Kristiansand KrF gikk i bystyret onsdag 28. oktober likevel inn for endring av kommunens politivedtekter i § 3 og 4. Det gjorde vi med bakgrunn i følgende:
Vi kan ikke se at det å legitimere seg og si hva man heter hos politiet er verken nedverdigende eller problematisk i denne saken.
Vi kan heller ikke se at det å måtte søke om tillatelse til salg og omsetning på offentlig grunn er problematisk.
I tillegg ser vi at de fleste høringssvarene også bekrefter KrFs syn i denne saken
Vi er faktisk kommet til den konklusjonen at det å ikke innføre en meldeplikt hos politiet kan være inhumant, nettopp fordi vi tror at noen av disse menneskene kan være utsatt for menneskehandel. Vi tror derfor at en slik meldeplikt kan virke avskrekkende på slik virksomhet.