Tale i budsjettdebatten i bystyret 16. des 2015

Utfordringer for Kristiansand fremover

På politikeropplæringen tidligere i høst, så kalte jeg denne dagen for slipsdagen.
Det er fordi jeg tenker dette er en av de viktigste dagene vi har i bystyret i løpet av året.
I dag bestemmes økonomiplanen for de neste 4 årene.
Rammene for våre 6500 ansatte, de legges.
Og ikke minst nivået på tjenestetilbudet for våre snart 90.000 innbyggere settes.
Et budsjett med driftsinntekter på 5,8 milliarder og ei samla brutto lånegjeld på over 7 milliarder i 2016.
Det skal forvaltes og det skal vedtas.
Det er et alvor jeg kjenner på.
Samtidig er jeg også stolt og glad over å ha vært med på å styre byen og økonomien de siste årene.
De av oss som satt i bystyret når Kilden ble vedtatt bygget,
husker at det manglet ikke på negativer spådommer om at kommunens økonomi ville kollapse og aldri klare å komme på fote igjen etter byggingen av Kilden.

Vel. Jeg registrerer i alle fall at rådmannen nå snakker om å komme med en sak til våren,
om å vurdere heving eller inflasjonsjustering av gjeldstaket.
Det forteller meg om en økonomi som er på rett vei.
Så er det selvfølgelig sånn at vi ikke hadde greid dette uten en god administrasjon.
I 2013 var første gang jeg kan huske at alle sektorer gikk i pluss.
I 2014 gikk alle sektorer utenom teknisk i pluss.
Det er rett og slett imponerende.
Jeg har derfor lyst til, fra bystyrets talestol, å takke sektorene og direktørene for å vise en så god og solid økonomistyring.
I tillegg til å takke rådmannen må vi også takke økonomiavdelingen og ikke minst økonomidirektøren vår, Terje Fjellvang, som er kåra til Norges beste kommuneøkonom.
Gratulerer med det!

Så står vi selvfølgelig foran utfordringer i årene fremover.
Vi har heldigvis et lavt rentenivå for øyeblikket.

Samtidig vil en prosents renteøkning føre til rundt 30 millioner i økte årlige rentekostnader.
Vi er derfor sårbare for et økt rentenivå,
selv om over halvparten av gjelda vår er rentesikret.
Videre ser vi konturene av en økt arbeidsledighet.
Foreløpig har ikke det slått inn veldig over oss.
Det var faktisk flere helt ledige i januar i år, enn det var nå i november.
Men vi ser konturene av noe.
Derfor har vi for første gang budsjettert med lavere skatteinngang for 2016,
enn det som er statens anslag.
Det mener jeg er klokt og det gjør oss bedre rusta til å møte en eventuell lavere skatteinngang.
Det positive er at fastlands-Norge, industrien og spesielt det som er eksportretta går veldig bra.
Norske kroner har svekket seg 40 % mot amerikanske dollar på 18 måneder.
Det er kjedelig for oss som skal på ferie i utlandet.
Men det er kjempebra for Xtrata og Elkem og andre bedrifter som selger varer til utlandet.
Norske lønninger er plutselig mye lavere sammenlignet med våre handelspartnere.

Jeg må også i mitt innlegg nevne flyktningkrisa som Europa opplever.
For 1 år siden snakket Stortinget om 8.000 eller 10.000 flyktninger.
Så langt er det kommet rundt 30.000.
Situasjonen setter oss som nasjon på prøve.
Her er jeg glad for den velviljen og rausheten som bystyret i Kristiansand har vist.
Det er veldig bra!

Jeg vil også trekke frem de frivillige som har engasjert seg i dette arbeidet i byen vår.
Og i morgen skal kommunen arrangere et møte med de frivillige.
Det er veldig bra at vi tar en koordinerende rolle her.
Så takk til Elisabeth Engemyr og hennes folk som tar tak i dette.

Av andre ting, så gleder jeg meg over at kommunen vokser.
Det er en populær by å bo i.
Vi får faktisk veksttilskudd i 2016 med 7,7 millioner.

Avslutningsvis si noen ord om kommunereformen.
Vi har nå sittet 2 dager på Scandic bystranda, i forhandlinger om en intensjonsavtale.
En mulig felles visjon som vi diskuterte der var:
«Vi skal sammen bygge en ny kommune rusta for morgendagens utfordringer»
Jeg liker den formuleringa fordi den sier vi skal bygge noe nytt
og utfordringene vi står overfor krever at vi tenker annerledes enn tidligere
Vi vet det blir endringer i inntektssystemet.
Og endringer som flyktningkrisa, som klimatrusselen og som en aldrende befolkning gjør at det kan være nødvendig
Det er uansett ingen enkel oppgave vi har foran oss. 
Eiendomsskatt, VAR-avgifter er f.eks vanskelige spørsmål.
Samtidig er det ei god tone og vi er godt i gang.
Og jeg synes det lover godt for arbeidet, som vi skal fortsette over nyttår.