Svar i bystyret på SVs interpellasjon om boikott

Bystyret bør i kveld enten la være å realitetsbehandle forslagene fra SV, eller stemme de ned. Det er mange gode grunner til det.

For det første, hvorfor velger SV kun en konflikt, når det i verden i dag er over 150 ulike land og havområder som er omstridt?
Det kan bli temmelig krevende å skulle gå inn i alle verdens konflikter og drive med boikott.
For det andre så er det en oppgave for nasjonale myndigheter å ta beslutninger om Norge skal ta del i en boikott av varer og tjenester fra andre land. Beslutninger om dette bør fattes av de nasjonale organer som har kompetanse på det.
Regulering av utenrikshandel er et statlig ansvarsområde.
Videre hevder SV følgende i sin interpellasjon: “Vi er vitne til en stadig forverret situasjon for det palestinske folk. Byggingen av muren fortsetter, de ulovlige bosetningene utvides, utposter legaliseres og palestinerne fordrives i stadig større omfang.”
Vel. Fakta er følgende: Ifølge tall fra Palestinian Central Bureau of Statistics har vekstraten i palestinsk økonomi variert mellom 3,5 og 9,6 prosent i halvårlige beregninger de siste par årene. Gjennomsnittlig vekstrate har vært 4,18 prosent fra 2001 til 2016. Ville SV ha akseptert en beskrivelse av at dette blir “stadig verre”, dersom Kristiansand hadde hatt en økonomisk vekst på 4,18 prosent hvert år?
I 1967, før Israel erobret Gaza og Vestbredden i en lovlig forsvarskrig, hadde kun 1 av 5 palestinere elektrisitet i sin bolig. I 1967 var forventet levealder for palestinere 48 år. Etter 17 år under israelsk styre, hadde forventet levealder økt til 66 i 1984. I dag er den høyere for palestinerne enn i de fleste arabiske land. Er dette det SV kaller stadig forverret?
SV hevder palestinerne fordrives. Da passer det dårlig å fortelle fakta – at antallet palestinere i landområdene Gaza, Israel og Vestbredden de siste hundre årene har økt med en faktor på ti.
Bruk av boikott i Palestinakonflikten kan føre til økt polarisering og mistillit, ikke økt gjensidig tillit og fredsforhandlinger.
Boikott-tiltak bidrar til å vanskeliggjøre arbeidet for en fredsløsning fordi det bare bidrar til ytterligere polarisering. I stedet burde vi støtte freds- og forsoningstiltak som kan skape grunnlag for å få i gang reelle forhandlinger om en fredsløsning.
Kjære bystyre: Stem ned disse ufornuftige forslagene