Bevar søndagen som en annerledesdag

Nok en gang opplever vi at søndagen er spill. Denne gangen er det Høyre, FRP og Venstre som vil ha søndagsåpne butikker i Kristiansand. Bystyret har tidligere sagt nei til dette. Det håper vi bystyret fortsatt holder på. Denne gangen er det corona-situasjonen som brukes som argument.

Vi i KrF ønsker å bevare søndagen som en annerledes dag. Det handler om verdier som ikke kan måles i penger. Det handler om verdien av å ha et felles pusterom, hvor ikke vi jobber med mindre arbeidet er av nødvendig art.
Når det gjelder tilgjengelighet for forbrukerne er vi allerede i dag, med våre lange åpningstider, på topp i europeisk sammenheng.
Mange er enig med KrF når vi sier at vi ønsker et rom i uken hvor vi kan ta et pust i bakken og hvor vi kan fokusere på det vi ellers ikke rekker. En dag hvor vi kan ta en kaffe med en venn, se en kamp med naboene eller gå på tur i Jegersberg med familien. Summen av dette er et samfunn med hvilepuls en dag i uken. Dette rommet skaper ikke seg selv. Det skapes blant annet av tilrettelegging fra oss politikere, ved at vi bevarer søndagen som en annerledes dag. Åpner vi opp for mer handel på denne dagen, brister vi med verdien som ligger i søndagen i dag.
Høyre, Venstre og FRP sier frihet til å handle når man vil. Vi sier frihet til å slippe handelen en dag i uken. Når det gjelder frihetsargumentet, er det viktig å få frem at søndagsåpne butikker ikke er ønsket av folk flest. Heller ikke av flertallet av butikkeierne, eller de ansatte. En åpning her ville ført til et stort press på de ansatte, på butikkeiere, leverandører og andre områder innenfor næringen. Det vil ha negativ innvirkning på familien og kan skape et behov for både søndagsåpne barnehager og andre tjenester som også behøver bemanning. Nettopp derfor anser vi friheten til å ha en annerledes dag i uken som den største friheten i dette spørsmålet.
La oss fortsatt bevare søndagen som en annerledesdag. Søndagen har en egenverdi som fridag for det norske folk med lukkede butikker.

Jørgen H. Kristiansen, gruppeleder KrF