Skjenketider og vold i Kvadraturen

Hvert fjerde år diskuterer bystyret i Kristiansand alkoholpolitiske retningslinjer og rusmiddelpolitisk handlingsplan.

De siste 8 årene har det vært nesten enstemmighet i bystyret om at kranene i Kristiansand skal stenges senest kl 02:00. Frem til august 2008 stengte man kl 03:00. Det ble argumentert fra skjenkebransjen at dersom vi endret skjenketidene til kl 02:00, så ville følgende skje: Det kom til å bli mer bråk og vold ute i bydelene. Vi ville komme til å oppleve fraflytting fra byen, fordi man ikke lenger var attraktiv og vi kom ikke til å se noen reduksjon i gatevolden. I dag vet vi fasiten. Vi endret skjenketidene til kl 02:00. Det ble ikke registrert noe økning i bråk eller vold ute i bydelene. Kristiansand har hatt tidenes befolkningsvekst i perioden. Vi har med andre ord opplevd en kraftig befolkningsvekst. Attraktiviteten til byen er altså styrket. Og så det mest interessante. Det ble sagt at vi ikke kom til å se en nedgang i gatevolden i Kvadraturen. Vel, fasiten er i alle fall følgende: De fem foregående årene, fra og med 2003 til og med 2007, ble det i gjennomsnitt registrert 200,4 voldssaker pr år. De fem etterfølgende årene, fra og med 2009 til og med 2013, ble det i gjennomsnitt registrert 149,2 voldssaker pr. år. I tillegg er det et viktig poeng at politiet hadde samme ressursbruk og samme policy i forhold til terskelen for inngripen mot voldsutøvere i omtalte periode. Og politiet sier selv at de er av den oppfatning at endringen i skjenketidene var av vesentlig betydning for reduksjonen i antall voldssaker.
Vi så også at Trondheim og Hamar fikk tilsvarende effekt når de gjorde det samme.
I tillegg hadde vi den gode effekten at politiet kan sende sine folk tidligere hjem i helgene.
Når vi da altså ser at det er 50 færre voldsaker pr år etter at vi reduserte skjenketiden med 1 time, så må jeg si jeg der er skuffende at enkelte politikere i bystyret ønsker på ny å utvide skjenketiden. Her har vi kollektivt ansvar for å gjøre byen til et best mulig sted å bo for alle. Da er 50 økte voldstilfeller i Kvadraturen pr. år, med en times økt skjenketid en pris som vi ikke vil betale.
 
Jørgen H. Kristiansen, KrF
Varaordfører

Link til saken i FVN her:
http://www.fvn.no/mening/debatt/Skjenketider-og-vold-i-Kvadraturen-2997866.html