Pride-flagget i barnehagene?

I forbindelse med uka «En by for alle» er det kommet forslag om å heise pride-flagget i Kristiansands barnehager. Spørsmålet det dreier seg om, er følgende: Er barnehagen en arena hvor vi skal presse på barna de voksnes diskusjoner om seksualitet, kjønn og identitet?

Svaret på det er etter vår mening et klart nei. La de små barna fra 1 til 5 år få være barn. Ikke la barnehagen bli arena for interessegruppers ideologiske og politiske kamp.
Det kan være nyttig å ta med litt om bakgrunnen for hva som egentlig har skjedd i denne saken. Den 14. desember ble det sendt en epost fra administrasjonen i oppvekstsektoren. Her ble det skrevet mye bra om «En by for alle». Dette er et opplegg vi heier på. Samtidig ble det også skrevet at man oppfordrer til å sette fokus på konkrete tiltak. Som et av mange eksempler ble det trukket frem at man kunne «henge opp regnbueflagget i barnehagen».
Det er viktig å få med at det ikke er noen som har kommet med krav om å henge opp flagget. Og det er bra. I eposten fra administrasjonen var det imidlertid lagt ved et bilde av oss i kommunalutvalget. Nesten som om vi var avsendere, og uten å være informert. Vi var heller ikke mottakere av denne eposten. Rådmannen har beklaget dette. Det er også bra.
Videre har debatten dreid seg mye om hva faktisk pride-flagget betyr og symboliserer.
Når enkelte sier at dette flagget er et internasjonalt symbol for mangfold, så er det som å si at det norske flagget er rødt. Sant, men bare delvis sant. Vi vil anbefale å gå inn på Wikipedia både engelsk og norsk. Gjerne også Store norske leksikon på nett (snl.no) og for eksempel ung.no (driftet av BUFDIR).
Wikipedia (engelsk) skriver dette: «Regnbueflagget, også kjent som «the gay pride flag» eller LHBT pride-flagget, er et symbol for lesbisk, homofil, biseksuell og transkjønnet (LHBT) pride- og LHBT-bevegelser»
I Store norske leksikon leser vi følgende: «Regnbogeflagget er eit symbol for homobevegelsen». Ung.no skriver blant annet at regnbueflagget symboliserer frihet til selv å definere sin seksualitet.
Når Fædrelandsvennen skriver på lederplass torsdag 17. januar at «å lese noe seksualisert i regnbueflagget er nokså ekstremt», så faller det på sin egen urimelighet. Definisjonssitatene over taler for seg selv. Her er det avisen som tar feil, eller har laget sin egen redaksjonelle definisjon.
Vi har fått enormt med positive tilbakemeldinger i denne saken. Det er tydelig at det er overveldende mange som er enige i at vi skal la de minste barna være i fred på dette punktet. Og det er også tydelig, basert på alle de tilbakemeldinger vi har fått, at dette flagget forbindes med langt mer enn «mangfold» i sin alminnelighet. Det skaper derfor forvirring og splittelse når noen opererer med private definisjoner av hva flagget symboliserer. La oss alle, uansett personlige oppfatninger, være ærlige og enige om at dette flagget og dets symbolikk er omstridt.
Til syvende og sist handler det om hvordan vi skaper en god by og bo i for alle. Det prosjektet heier vi virkelig på. Og prosjektet «En by for alle» har veldig mange bra sider. Vi ønsker at uka skal få både høy oppslutning og stort gjennomslag. Men Kristiansand kommune skyter seg selv i foten når man prøver å definere bort hva pride-flagget faktisk symboliserer. Det samme er tilfelle når man uten politisk diskusjon oppfordrer alle til å henge opp dette flagget i samtlige av byens private og kommunale barnehager, og derved tvinger voksnes idelogi og problemstillinger på små barn. Resultatet kan bli at mange ikke lenger ønsker å stille seg bak prosjektet. Pride-flagget kan lett skille i stedet for å samle befolkningen. I uke 6 som dette skal foregå, er det samefolkets dag på onsdagen. Det er nesten de samme fargene i begge disse flaggene. Det ville vært langt mer samlende å bruke dette flagget som eksempel i denne uka. Alternativt kunne vi bedt barnehagene om å ha en konkurranse der barna tegner et flagg som symboliserer mangfold, og der vinnerflagget brukes neste år.
Avslutningsvis vil vi si at vi er glad for at vi fikk en diskusjon i kommunalutvalget på dette. Vi opplevde det som en respektfull diskusjon. Det er forståelse for at pride-flagget i det minste er omstridt. Og rådmannen var tydelig på at man ikke mer vil sende uten slik epost uten å konferere med politisk hold. Det er bra og det bidrar til at flere kan stille seg bak prosjektet «En by for alle». Slik blir resultatet best mulig og best forankret hos alle. For til syvende og sist skal Kristiansand være en by som alle skal få leve gode liv og ha det bra i. Det oppnår vi best når vi kan samle oss. Ikke ved tiltak som mange opplever som ekskluderende og fremmedgjørende.