Nei til boikott av palestina-araberne!

SV i Kristiansand ivrer i disse dager for at også Kristiansand skal følge etter Trondheim og Tromsø som har begynt å leke utenrikspolitikk ved boikotte Israel. Heldigvis ser det ut til at SV og deler av venstresiden står rimelig ensom med denne tekningen i Kristiansand. Det er bra. Og det er mange gode grunner til at slik bør det fortsette.

For det første så bør det være utenriksdepartementet og Norges utenriksminister som fører landets utenrikspolitikk.  Ikke diverse lokalpolitikere med mer eller mindre relevant kompetanse.
For det andre er det rimelig spesielt at norske byer kun skal fokusere på en side av en konflikt, mens andre konflikter ikke nevnes med et ord. Som for eksempel Kinas forhold til Tibet, Kinas forhold til minoritetsgrupper, konflikten i Vest-Sahara, konflikten i Syria, Sri Lanka, Colombia osv osv. Listen er dessverre veldig lang.
For det tredje er trolig også et slikt boikottvedtak ulovlig. Fylkestinget i Sør-Trøndelag gjorde et liknende vedtak i desember 2005. Den gangen påpekte Utenriksdepartementet at «boikott av Israel er i strid med folkeretten, norsk lov, EØS-Avtalen og WTO-avtalen.
For det fjerde er det også slik at dersom SV virkelig vil boikotte Israel. Ja så må de i rettferdighetens navn gjøre det skikkelig. De kan jo begynne med å fjerne alle Intel og Celeron prosessorer fra sine datamaskiner, da disse er utviklet eller produsert i Israel. Videre kan de jo også kvitte seg med alle mobiltelefoner ettersom teknologien ble utviklet i Israel. Mobil chip-teknologi fra ett enkelt israelsk selskap har nå blitt installert i over 100 millioner enheter. Ingen 4G-enheter kan brukes, ettersom chip-settet er israelsk.
Videre når det gjelder sykdom, så er det en enorm lang rekke med sykdommer som du ikke vil kunne få medisiner til. Blant annet innenfor kreft, aids, diabetes, MS, Parkinson og epilepsi, så er det israelske forskere som har bidratt til utvikling av medisiner og behandlingsformer. Det kan bli temmelig krevende å skulle drive med boikott på dette området.
Så ser vi jo ofte at boikotten koker ned til at man boikotter israelske jordbruksvarer som for eksempel Jaffa-appelsiner. Vel da ser vi at de man i realiteten rammer er palestina-arabere som arbeider der. Så derfor: Det er bra at det ikke er flertall for en boikott av Israel i Kristiansand bystyre. Det er ingen god ide å boikotte verken palestina-arabere eller Israel.
Samarbeid og handel er veien å gå. Derfor er det glimrende at Norge nå har undertegnet en intensjonsavtale om forskning og utviklingsarbeid med Israel. Det er veien å gå.

Jørgen H. Kristiansen, varaordfører, KrF
Tove Welle Haugland, Kristiansand KrF