Når rett blir galt og galt blir rett.

Det er lenge siden jeg har blitt så forbauset som når jeg leste overskriften til Fedrelandsvennen 15. oktober. :«Her brytes noen grenser for anstendighet som jeg ikke hadde trodd var mulig». Mira Svartnes Thorsen fra MDG følger opp 18. oktober og skriver følgende i et leserinnlegg: «Eier de ingen anstendighet?»

Kjære Thorsen. Det er jo nettopp anstendighet som har gjort at blant annet jeg har opptrådt som jeg har gjort. I stedet for å kaste oss ut i en stor prosess med lovlighetskontroll, kontrollutvalg, kommunerevisjon skattemyndigheter og fylkesmann, så sa vi til oss selv: La oss ha en åpen og ærlig tilnærming til dette og raskt sjekke opp dette, slik at saken kan legges død. Derfor tok vi 1 telefonsamtale til den adressen som vedkommende faktisk står oppført på. Det er redelig. Og det er anstendig.
Vi har fått rundt 15 henvendelser på saken. Da skylder vi i alle fall å sjekke det opp. Sannheten er sjelden farlig at kommer frem.
Vi må også huske at vi ikke er valgt inn i en lokal idrettsforening eller velforening. Vi er valgt inn i bystyret i Kristiansand kommune, med 112.000 innbyggere. Det krever gjennomsiktighet og åpenhet.
Så blir det fremholdt at man må ta hensyn til ulike livsforhold. Og jeg må si at det er både aktverdig og prisverdig å ta vare på sine foreldre. All ære for det.
Men folkeregisterloven tar dessverre ikke sånne hensyn.
Men det er åpenbart at angrep er det beste forsvar sett med sosialistisk sides øyne.
Når alt dette er sagt, så må det også sies at KrFs bystyregruppe vedtok med flertall å ikke gå inn for å sende lovlighetskontroll. Vi var innstilt på å legge saken død. Det undrer meg derfor den harde retorikken som både Thorsen og flere i den sosialistiske koalisjonen bruker så langt i denne saken.
Hva med å faktisk nå få brakt på det rene hva som er rett eller ikke i denne saken? Så kan ballen legges endelig død. Slik som sosialistisk side nå oppfører seg, med en så hard og tøff retorikk, så fremstår det mer og mer som man har noe å skjule.
Jørgen H. Kristiansen, Kristiansand KrF