Mitt resonnement

Mitt resonnement er som følger: Agder har landets største eksport pr innbygger. Vi har veldig mye næringsliv som er avhengig av ei god havn Kristiansand er en havneby Og Kristiansand trenger ei container-havn. Hvor skal den så ligge?