Mitt innlegg i budsjettdebatten desember 2017

Jeg hørte en gang en historie om en afrikansk politiker som sa til en norsk politiker: Hvorfor trenger dere politikere i Norge, dere har jo løst alle oppgavene. Alle får gratis skole, alle får eldreomsorg, man får arbeidsledighetstrygd om man ikke får jobb. Og sånn fortsatte han Vel, det kan hende at vi har klart mye i landet vårt. Og vi er uten tvil heldige som bor i Norge.

Landet vårt flyter over med melk og honning for å bruke det bildet.
Samtidig har vi likevel nok med utfordringer, og jeg vil bruke mye av mitt innlegg til å peke på disse.
Normalt ville jeg nok brukt innlegget mitt til å skryte av alt det gode vi har fått til, men i dag vil jeg bruke tida på å peke på det jeg opplever som utfordringer for oss som by.
Vi har mange gruppeledere som vil legge frem våre budsjettendringer litt senere i dag.
I uprioritert rekkefølge så tenker jeg at følgende 10 punkter er blant de viktigste utfordringene våre
1. Det har siste 12 måneder vært 3 drap på mennesker i vår by begått av mindreårige. I tillegg vet vi at det også før det ble begått et drap i Søgne, som jo snart blir en del av Nye Kristiansand. Dette er lite hyggelige tall. Og den setter Kristiansand øverst på denne statistikken.
2. I Kristiansand så har vi nå på 10 år gått fra å ha 400 barn i fattige familier til rundt 2000. Litt avhengig av hvordan man regner.
Uansett, så har det under vår ledelse av byen økt med barn som har en tøff hverdag på ulike måter. Det smerter meg. Samtidig er jeg veldig glad for at vi har et bystyre som er veldig opptatt av denne problematikken og har et langsiktig og godt fokus. Likevel tror jeg at vi i for stor grad fokuserer på symptom-lindring og for lite på årsakshjelp.
3. Kristiansand er den byen i Norge, etter Oslo som har flest anmeldte lovbrudd. Det er heller ikke en hyggelig statistikk å være på. Noen forklaringer kan selvsagt være at vi ligger tett på Europa og har ferjetrafikk. Jeg har ikke forklaringen. Men fakta er i alle fall at vi år etter år ligger på veldig høyt på denne negative statistikken.
4. Barnevernet vårt har utfordringer. Mange ansatte i barnevernet er slitne. Vi ser også at vi har urovekkende stor turnover i barnevernet. At mange ikke orker å være i jobben og slutter.
5. Vi ser at byen vår er i stor mangel på fosterhjem. Hvordan kan vi få flere til å åpne hjemmene sine for barn som så sårt trenger et hjem med varme og omsorg? Det ser ut til å bli et viktig spørsmål i 2018.
6. Fra undersøkelser som Ung i balanse, så ser vi også urovekkende trekk ved psykisk helse til mange av våre barn og unge. Svært mange har det bra, samtidig er det mange også som sliter med traumer, med spiseforstyrelser, utfordringer med sosiale medier og det å lykkes på skolen og i vennegjengen.
7. Kristiansand kommune har en urovekkende lav skatteinngang. Stavanger, som vi liker å sammenligne oss med ligger på 130 % av landsgjennomsnittet, mens vi ligger på rundt 90 % av landsgjennomsnittet. Det kan være mange forklaringsvariabler, men vi sliter med å forstå dette fullt ut.
8. Jeg synes også det var trist at Kristiansand i sommer ble valgt som byen hvor nynazister fant det opportunt å bruke til å marsjere i. At vår by ble valgt ut i landet vårt til å markere nazistiske holdninger, synes jeg ikke noe om.
9. Det var en tøff opplevelse i mars når en liten gutt ble drept da en kranbil skled på en snø og isdekt gang og sykkelsti. Det viser også at vi må være 100% sikker på at barna våre har en trygg og god skolevei.
10. Det har også vært et tøft år når det gjelder naturkatastrofer. Heldigvis gikk ingen liv tapt i flommen i høst, men vi fikk en vekker på hva et varmere klima kan bringe med seg. Og beredskapen i kommunen vår fikk utfordret seg nok en gang.
Disse 10 punktene er jeg klar over at tegner et dystert bilde over byen vår.
Samtidig er det jo selvsagt også mye bra som skjer i byen vår.
Byen har bra kontroll på økonomien. Økonomiske handlingsregler har gjort at vi har fått et betydelig økt handlingsrom siste 4-5 årene.
Kristiansand Eiendom har halvert sykefraværet. Det er rett og slett imponerende og bør nevnes fra bystyrets talerstol på en slik dag.
Vi har også vært velsignet med en dyktig rådmann. Tor Sommerseth har i dag sitt siste budsjett. En mann jeg har satt stor pris på å få jobbe tett sammen med i mange år. Og jeg har allerede begynt å skrive momenter til talen jeg skal holde for Tor på avslutningsfesten.
Det har også vært et spennende år med åpning av nytt parkeringshus.
Byen har fått en flott isbane og julebyen er åpnet på torvet.
Så vil selvsagt kommunesammenslåingen og K3 prege 2018.
Vi er heldige som har et lavt rentenivå som gjør at en mulig boligboble på Østlandet trolig ikke vil ramme like hardt som den kunne gjort ved et høyere rentenivå.
Arbeidsledigheten ser også ut til å komme ned på et bedre nivå
Så den afrikanske politikeren har nok rett i at veldig mye er veldig bra i landet vårt. Og vi har mye å være takknemlig for.
Samtidig mener jeg at de 10 punktene jeg har nevnt i dag peker på betydelige utfordringer som vi må adressere i årene som ligger foran oss.
Så får vi ellers i 2018 glede oss over at det blir Tippeligaspill på Sør Arena