Kristiansands vekst, omdømme og økonomi

Den siste måneden har det vært flere artikler og synspunkt knyttet til byen vår, dens omdømme, tiltrekningskraft, økonomiske situasjon og befolkningsvekst. Jeg har derfor behov for å kommentere noe av dette, da kritikken ikke bare oppleves urettferdig, men også feilaktig.

Når man leser Valerie Kubens kommentar den 22. februar kan man nesten få inntrykk av at ingen vil bo i Kristiansand og det er nesten umulig å skaffe velkvalifiserte mennesker som vil jobbe her. Artikkelen står i sterk kontrast til min opplevelse av dagens situasjon. Kristiansand satte for 2012 ny befolkningsvekstrekord med 1233 nye innbyggere. Utrolig nok ble den rekorden på nytt slått da det i 2013 kom 1507 nye innbyggere til byen. I juli 2013 hadde jeg æren av å dele ut kake og hedersbevis til byens innbygger nummer 85.000. Og rundt 1. februar i år passerte vi 86.000 innbyggere. Altså har vi vokst med 1000 innbyggere det siste halvåret! Dette gir oss en prosentvis vekstrate som er helt i Norgesstoppen og nivåer som vi ikke har sett tidligere i vår by. Kristiansand som bo- og arbeidssted er altså mer populær enn noen gang.
Etter den ovennevnte artikkel ble jeg litt bekymret og kontaktet ansatte ved UiA, ulike aktører i næringslivet, sykehuset og vår egen kommune for å høre om man har problemer med å rekruttere kvalifisert arbeidskraft. Svaret fra de jeg har snakket med, er at dette er ikke noe problem. Fra UiA blir det sagt at de ikke har problemer med å rekruttere undervisningspersonale og heller ikke studenter, men selvsagt kunne de ønsket seg enda bedre søkning til studiene.
Man opplever det for tiden som uproblematisk å skaffe kompetent arbeidskraft. Det som imidlertid er nytt for Kristiansand er såkalte «expats».  Det er det vi kaller høyt utdannede mennesker som lett kan flytte til andre deler av verden. Kristiansand begynner å få en del av disse for eksempel innenfor NODE og UiA. Mange av disse kommer til byen med ektefelle som også har høy utdannelse, men som sliter med å få arbeid. Dette har vi satt fokus på og det er dannet et nettverk som skal se på denne tematikken. Vi har også nylig vært i København for å se på hva de gjør for å integrere alle de nye som kommer til den byen. Dette vil vi ha et kontinuerlig fokus på fremover. Samtidig opplever vi det som en positiv utfordring. Hvordan kan byen tilrettelegge for disse og utnytte denne spennende nye ressursen til det beste for byen vår?
Det er uansett ingenting som tilsier at Kristiansand har et omdømmeproblem med å tiltrekke seg kvalifisert arbeidskraft. Når det gjelder selve omdømmerapporten som det refereres til, så viser vel faktisk den at alle byområdene hadde svekket omdømme fra sist rapportering? Og om man har eller får et svekket omdømme. Er det noe man skal frykte? Er det ikke mye viktigere å drive informasjonsstrategi og arbeid som skaffer penger til for eksempel veiutbygging i landsdelen og midler vi bør ha som storby? Samt sikre at byens innbyggere får gode tjenester og at byen er god å bo i? Og i tillegg lytte til hva som næringslivet ønsker kommunen skal tilrettelegge for?
Det blir også tidvis hevdet at Kristiansand kommunes økonomi er svak og presset. Vi opplever at kommunen har stramme rammer, men at de økonomiske kjørereglene vi har lagt for byen, gjør at kommunen nå er i ferd med å bevege seg inn i et økonomisk trygt farvann. Det er vi glad for. Og det har vært sak nummer 1 for oss som styrer byen, nemlig å sikre byen en trygg og god økonomi. Samt at vi skal levere fra oss en økonomi ved slutten av denne bystyreperioden som er mye bedre enn den vi overtok. Derfor ser vi nå at kommunen for første gang siden 1983 har en realøkonomisk nedgang i netto lånegjeld. Vi har også driftsreserver som er i den størrelsesorden vi har satt som mål. For 2012 hadde for første gang alle kommunens sektorer et positivt resultat. Alt dette er vi selvsagt både stolt og glad for. Det er også viktig å påpeke at kommunens gjeld er faktisk brukt til noe. Vi har for eksempel en meget god bygningskvalitet på de aller fleste skolene, hvor vi de siste 12 årene har brukt rundt 2 milliarder kroner på skolebygg. Og vi har en av Norges aller beste dekning når det gjelder idrettsanlegg. Det er ingen som har så god dekning på flerbrukshaller som det Kristiansand har.
Min oppsummering av situasjonen er som følger: Kristiansand har aldri tidligere i historien hatt så høy befolkningsvekst som det vi har sett det siste året. Kommunen opplever det ikke som problematisk for tiden å rekruttere ny arbeidskraft til byen. Kommunen er på god vei til få en romsligere og sunnere økonomi. Samtidig er vi klar over at Kristiansand også har utfordringer på ulike felt som det jobbes aktivt med.