KrF - Stor betydning for landet vårt

Mye kan sies om KrF. Partiet har i alle fall gitt meg mye og jeg er takknemlig for å ha fått lov å være en aktiv del av partiet i 17 år. Nå har jeg sagt ja til gjenvalg også. Samtidig er det klart at det er utfordrende med enkelte saker. Og KrF favner en enorm bredde i både kirkelandskapet og ellers i Norge. Noen kaller KrF for Norges største økumeniske prosjekt.

Videre, når KrF nå gjør det svakt på meningsmålingene, har jeg reflektert litt. Hva og hvordan ville Norge vært uten KrF? Uten den stemmen som KrF har vært. Jeg tror det ville sett mye annerledes ut. Klart også at sekulariseringen setter sitt preg på landet, men det tror det ville sett enda verre ut uten KrF. Derfor prøvde jeg å finne frem noen saker som KrF har fått gjennomslag for siste tiden. Og jeg kjenner jeg blir glad. Det er så mange felt vi har innflytelse på og som ville vært annerledes uten KrF. 
Vi har for eksempel fått gjennomslag for at skolelag og andre organisasjoner skal få mulighet til å bruke skolens lokaler i skoletiden! Dette har vært en viktig kamp for KrF i mange, og nå nærmer vi oss et endelig gjennomslag. 
Videre har vi har fått slutt på de jevnlige diskusjonene som dukker opp hver førjulstid rundt skolegudstjenester. Nå skal regjeringen utarbeide en nasjonal veileder om hvordan skolene best kan legge til rette for at elever som ønsker det, skal kunne delta på skolegudstjenester! Dette er bra.
Vi har også fått gjennomslag for filter mot skadelig innhold på nettbrett for barnehagebarn og elever – som bilder av krig, terror, drap, grov vold og porno. Vi ville ikke tillatt skadelig innhold i lærebøkene, og da er det uholdbart at de yngste elevene våre skal ha tilgang til det på nettbrett og PC-er de får utdelt i skolen.
Vi har også sikret et fortsatt tilbud for rusavhengige. I budsjettforliket i fjor øremerket KrF over 100 millioner til rusbehandling i regi av ideelle aktører. KrF har også fått til en ekstrabevilgning på 20 mill kr som sikrer at Blå Kors Borgestadklinikken i Skien kan opprettholde dagens drift. En nedleggelse av dette uvurderlige fagmiljøet hadde svekket både kvalitet og kapasitet på avrusningstilbudet, og gravide rusmiddelmisbrukere hadde mistet et svært viktig tilbud.
Vi har sikret søndagen som annerledesdag! Sammen med flere andre partier på Stortinget har vi slått fast at søndagen ikke skal gjøres til en ren shoppingdag. 
Vi fikk stoppet dødsgebyret! Regjeringen ville innføre et gebyr for å få skifteattest når et nært familiemedlem har gått bort. Dette er ikke en type gebyr og avgifter vi trenger, og KrF er glad for å ha fått fjernet dette gebyret. 
KrF har fått på plass økt skattefradrag for gaver til frivillige organisasjoner og trossamfunn enda en gang! I 2012 fikk man skattefradrag for gaver inntil 12 000 kroner. Hvert år i forrige periode økte KrF denne grensen, og i år har vi gjort det igjen. I 2018 får du fradrag for gaver inntil 40 000 kroner per år! Frivillige og ideelle organisasjoner, menigheter og trossamfunn er svært viktig, både for enkeltmennesker og for samfunnet vårt.
I tillegg er det mange andre saker jeg også kunne nevnt. Poenget mitt er at jeg tenker Norge ville sett veldig annerledes ut uten KrF. Et land som blir stadig mer sekularisert. Vi trenger å huske på røttene dette landet er tuftet på. Det er det ikke så mange andre partier enn KrF som løfter frem.
Takknemlig også for den viktigste stemmen KrF er for familiepolitikken.
Ønsker alle mine facebookvenner ei god helg! 🙂