Kommunereformen har akkurat begynt!

10-15 år med samarbeid og forberedelse til en kommunereform via Knutepunktet, og 9 måneder med intensivt arbeid med felles formannskapsmøter og intensjonsavtale er nå kommet til en milepæl. Og ved denne milepælen er svaret nei. Eller status quo. Ingen endring. Samtidig er jeg overbevist om at Norge trenger en kommunereform.

428 kommuner er ikke klokt eller fornuftig. Det er for mange.
De store demografiendringene og urbaniseringen som landet har sett siden krigen forteller klart om dette behovet.
Og selv om K7, K5 og K3 nå har stoppet opp,
så er jeg helt overbevist om at en større endring kommer.
Vi har også fått med oss en lærdom om folkeavstemninger.
Det er altså slik at rundt 80-90% av slike spørsmål ender med flertall for ingen endring.
Oddsen for å få nei i K5 har derfor vært veldig lav.
Jeg mener også å oppleve at folkeavstemninger om kommunesammenslåing i stor grad baserer seg på følelser og ikke faktabaserte analyser.
Jeg mener derfor at politikerne som er valgt av folket bør ta disse beslutningene.
Nå har lokalpolitikere over hele landet stort sett ikke maktet det.
Da er spørsmålet om tiden nå er moden for en statlig intervenering hvor regjeringen og Stortinget tar ansvar for at Norgeskartet nå tegnes på nytt og med mer hensiktsmessige kommunegrenser.
Landet vårt fortjener det.
Og på samme vis som vi krever at bedrifter evner å omstille seg når tidene skifter, så må også kommune-Norge evne denne omstillingen.
Kommunereformen er ikke avsluttet.
Den har akkurat begynt, og nye kommunegrenser vil komme!