Kom med dine innspill til KrFs programarbeid

Kristiansand KrF har nå satt i gang programarbeidet for bystyreperioden 2011-2015. Det har du mulighet til å være med å utforme. Har du innspill, både konkrete saker og mer ideologiske innspill, så mottas disse med takk.

Følgende plan ligger for programarbeidet i Kristiansand KrF:
·     Komiteen sender ut et førsteutkast på høring i uke 40.
·     Den 26. oktober blir det medlemsmøte med fremleggelse av komiteens innstilling samt muligheter for innspill
·     Frist for innsendelse av endringsforslag: Mandag 1. november.
·     I løpet av november, møte med programkomiteen for behandling av innspill.
·     15. desember 2010: Utsendelse av endelig forslag til program
·     Andre uka i januar: Medlemsmøte med behandling av programmet.

Send innspill til post@jorgenk.no

Eller ring Jørgen Kristiansen på 92468673