Klarer vi å løfte romfolk ut av fattigdom?

Kristiansand kommune har de siste 6-7 årene hatt besøk av EØS-borgere fra hovedsakelig Romania. Til tider har debatten rundt disse menneskene gått høyt i byens media. Og uansett hva man måtte mene om dette, så er det mennesker.

Mange av de er trolig veldig fattige. Det er også en kjensgjerning at romfolk har blitt trakassert og sett ned på i Europa i flere hundre år. Fra kommunens side har vi prøvd å avhjelpe situasjonen. På flere vis så opplever jeg at man kan dele arbeidet vårt i to deler. Først og fremst det jeg kaller brannslukkingsarbeid. Altså det kortsiktige arbeidet for å lindre nøden. Her har vi satt opp ei såkalt sanitærbrakke hvor de kan dusje. Vi har også satt opp en container hvor man kan kaste søppel. Videre har vi vinterstid latt de sove for en billig penge på nedlagte Kongens gate skole. Alt dette i et meget godt samarbeid med flere av byens frivillige organisasjoner. Disse har gjort en enorm og god jobb. Samtidig løfter ikke dette disse menneskene ut av fattigdom. Da må det andre og strukturelle tiltak til, sånn som arbeidstrening, skolegang og undervisning. Derfor er jeg glad for at organisasjonen FTN (Fra tiggerkopp Norge) nå har satt i gang et spennende arbeid med tanke på å etablere et nytt arbeid i Romania. De har også fått tilskudd fra EEA/Norway grants til dette arbeidet. Jeg drar sammen med de ned til Carbunesti, som er der våre tiggere kommer fra, i begynnelsen av juni. Vi kommer også til å ha et møte med ambassaden vår i Bucuresti. Så tror jeg ikke Roma ble bygget på en dag, men med tankegangen at «alle kan ikke gjøre alt, men alle kan gjøre noe», så tror jeg det er mulig å sette i gang positive prosesser knyttet til dette folket som i så mange år har lidd i vår verdensdel Europa.
 
Jørgen H. Kristiansen, KrF
Varaordfører Kristiansand.