Ja til søndagslukkede butikker

Rett før påske presenterte regjeringen sine forslag om søndagsåpne butikker. Det ene forslaget legger opp til nasjonalt frislipp, det andre legger opp til en lokal selvbestemmelse.

Forslagene var riktignok ikke uventet. Heller ikke hvordan vi i KrF kommer til å respondere på høringen. Det vil bli viktig for oss å gjøre det vi kan for å få regjeringen til å snu i denne saken.

Regjeringens argumenter handler om konkurransefordeler og forbrukerfrihet. At vi i KrF ønsker å bevare søndagen som en annerledes dag, handler om verdier som ikke kan måles i penger. Det handler om verdien av å ha et felles pusterom, hvor ikke vi jobber med mindre arbeidet er av nødvendig art.

Når det gjelder tilgjengelighet for forbrukerne er vi allerede i dag, med våre lange åpningstider, på topp i europeisk sammenheng.

Mange er enig med KrF når vi sier at vi ønsker et rom i uken hvor vi kan ta et pust i bakken og hvor vi kan fokusere på det vi ellers ikke rekker. En dag hvor vi kan ta en kaffe med en venn, se en kamp med naboene eller gå på tur i Jegersberg med familien. Summen av dette er et samfunn med hvilepuls en dag i uken. Dette rommet skaper ikke seg selv. Det skapes blant annet av tilrettelegging fra oss politikere, ved at vi bevarer søndagen som en annerledes dag. Åpner vi opp for mer handel på denne dagen, brister vi med verdien som ligger i søndagen i dag.

KrF ønsker å legge til rette for forutsigbarhet for næringslivet, det trodde vi også de andre ikke-sosialistiske partiene var opptatt av. Søndagsåpne butikker vil gi uforutsigbarhet for butikkeierne og i verste fall føre til at små butikker vil måtte legge ned. Dette ønsker vi ikke for butikknæringen i Kristiansand.

Regjeringen sier frihet til å handle når man vil. Vi sier frihet til å slippe handelen en dag i uken. Når det gjelder frihetsargumentet, er det viktig å få frem at søndagsåpne butikker ikke er ønsket av folk flest. Heller ikke av butikkeierne, eller de ansatte. En åpning her ville ført til et stort press på de ansatte, på butikkeiere, leverandører og andre områder innenfor næringen. Det vil ha negativ innvirkning på familien og skape et behov for både søndagsåpne barnehager og andre tjenester som også behøver bemanning. Nettopp derfor anser vi friheten til å ha en annerledes dag i uken som den største friheten i dette spørsmålet.

Vi håper de som til slutt representerer stortingsflertallet i denne saken, vil ta med seg disse signalene om fortsatt å bevare helligdagsfreden vi har på søndagen. Søndagen har en egenverdi som fridag for det norske folk med lukkede butikker.

Tove Welle Haugland, 3. kandidat Kristiansand KrF
Jørgen H. Kristiansen, ordførerkandidat KrF