Innvandring

KrF er et sentrumsparti som har lange og gode tradisjoner for å ivareta en human og nestekjærlig innvandringspolitikk. KrF mener i sitt nasjonale program som et hovedprinsipp at ingen som flykter fra forfølgelse i sine hjemland skal sendes hjem. Samtidig sier vi også at for å beskytte asylinstituttet, er det viktig at kun de som har gyldig grunn til å søke om asyl får innvilget sine søknader.

Det er særlig viktig at kriminelle ikke får anledning til å misbruke asylinstituttet, men raskt sendes ut av landet. KrF sier også i sitt nasjonale program at det er nødvendig å regulere innvandringen for å ivareta behovet for en god integrering av de som kommer
Vi vil derfor slå fast igjen at KrF i Kristiansand er ikke mot innvandring. Samtidig må det være lov i et fungerende demokrati å ha en løpende diskusjon om ulike sider ved innvandringen, bosettingen, og integreringen. Denne gangen ser vi igjen at rasismekortet trekkes opp veldig raskt, slik at man ikke får en fornuftig diskusjon rundt disse elementene. Venstresiden er tydeligvis mer opptatt av å legge lokk på slike diskusjoner, enn å våge en diskusjon rundt disse viktige spørsmålene.
Så til regnskapsdiskusjonen. KrF i Kristiansand har aldri sagt at vi ønsker et økonomisk innvandringsregnskap. Der er vi enig med Fedrelandsvennens lederartikkel. Vi tror ikke det har noen hensikt, da vi vet svaret på forhånd. Tallet er kraftig negativt, særlig om man har en for kort horisont på et slikt regnskap. Imidlertid kan det være interessant å ha en løpende analyse av kommunens virkemiddelapparat. Bruker vi virkemidlene rett? Finnes det bedre måter å integrere og inkludere på? Finnes det uheldige sider ved innvandringen som det kan være klokt å snakke åpent om? Dessverre kan det synes som om partier som SV, AP og Venstre i Kristiansand ikke ønsker en slik diskusjon. Det er trist, fordi vi tror oppslutningen om et multikulturelt samfunn er avhengig av en åpen debatt om alle sider ved innvandringspolitikken.
Når det gjelder bosetting, så er Kristiansand en av landets aller beste når det gjelder bosetting per innbygger. I år bosetter vi 285 asylsøkere. Per innbygger er det rundt 4 ganger flere enn Stavanger og Oslo bosetter i år. Da er spørsmålet: Hvorfor er det tabu å snakke om dette? Er det ugreit å diskutere en bedre nasjonal fordeling, eller kanskje en statlig overstyring på dette?
Kristiansand kommune fikk også for en tid tilbake bosettingsprisen, nettopp fordi vi er gode på dette. Det ble trukket frem at vi tenker langsiktig og helhetlig rundt integrering. Det er svært hyggelig å få en slik oppmerksomhet, spesielt for de i kommunen vår som jobber med dette til daglig.
Er det så kulturer i kommunen vår som vi ikke lykkes godt nok med det gjelder integrering. Ja ting kan tyde på det. For eksempel fikk vi en vekker tirsdag 2. september i år da en deltager på demonstrasjonen mot IS ble slått ned i et skogholt i Vågsbygd av maskerte menn. Skal det ikke være lov å stille spørsmål om vi har lykkes godt nok her? Hva kan vi i tilfelle gjøre for å lykkes bedre?
En ytterligere diskusjon som bør komme er diskusjonen rundt integreringstilskuddet som man får i 5 år. I tillegg ser vi at de større byene etter disse 5 årene ofte får en forholdsvis mye større andel av innvandrere enn mindre kommuner.  Er dette for kort horisont? Ja vi tror det kan være gode grunner til å forlenge integreringstilskuddet.
Det at man ønsker å drøfte negative sider ved innvandring, betyr ikke at man dermed er mot innvandring. Stort sett har innvandrere beriket samfunnet vårt, men det er svakt, spesielt av venstresiden, å ikke tørre å snakke åpent om at det også er noen uheldige sider ved innvandringen og hvordan disse kan løses bedre i fremtiden.

Grete Kvelland Skaara, gruppeleder Kristiansand KrF
Jørgen H. Kristiansen, varaordfører Kristiansand