Hva vil vi med Kvadraturen?

Grunnen til at jeg skriver dette innlegget nå er en undring jeg kjenner på angående utviklingen av Kvadraturen. Hva er i ferd med å skje med sentrum av byen vår? Butikklokaler står tomme, detaljhandel forsvinner ut av sentrum, Sørlandsparken som handelssentrum styrkes og Kvadraturen svekkes tilsvarende, og det oppfattes som en bydel med lite aktivitet etter klokken fem. Videre ser vi og at man i stadig sterkere grad tar bort parkeringsmuligheter i sentrum og her tror jeg noe av forklaringen ligger.

Jeg anser meg selv som en politiker med gode ambisjoner for miljø- og klimaspørsmål. Samtidig har jeg lyst til sette søkelyset på om fjerning av parkeringsplasser i Kvadraturen har den effekten vi ønsker når det gjelder miljø- og klimaspørsmål. Poenget med å fjerne parkeringsplasser i sentrum er, så vidt jeg har forstått, å få flere over på kollektivtrafikk.

Når vi samtidig ser at Sørlandsparken ”flyter over” av parkeringsplasser og et stadig økende handelstilbud, må jeg spørre om dette er en fornuftig politikk?

Jeg ønsker meg Kvadraturen som et levende og yrende bysentrum, med plass til både nisjebutikken, kjedebutikken og restauranter med liv etter klokken fem på ettermiddagen.

Det får vi ikke med å fjerne alle parkeringsplassene. Skal vi få folk over på kollektivtrafikk inn til sentrum, så er det andre metoder enn fjerning av parkeringsplassene i sentrum som må til. Forskningen viser at økt kollektivtrafikk handler mer om frekvens, pris og regularitet, enn å fjerne parkeringsmulighetene, spesielt når alternativet for mange er å kjøre helt til Sørlandsparken for å handle. Det er ikke miljøvennlig. Tvert imot kan det se ut til at fjerning av parkeringsmulighetene sentralt i byen, faktisk har en negativ miljøeffekt. Det må derfor være bedre å bruke gulrot i form av et bedre busstilbud når det gjelder pris, regularitet og frekvens, enn å bruke pisk, i form av å fjerne parkeringsplassene i sentrum. Dette er også en av grunnene til at vi er positive til å bygge parkeringshus under torvet. Privatbilismen kontra kollektivtrafikken må døyves på andre måter enn å fjerne parkeringsmulighetene, når vi ser hva alternativet for mange faktisk er.