Familiepolitikk og valgfrihet

God familiepolitikk er en av de aller viktigste sakene for Kristiansand KrF. Vi ønsker å legge til rette for familiene og for en barnevennlig politikk. KrF har tillit til at familiene selv vet hva som er best for deres familie. Derfor skal ikke kommunen vår gå inn å styre hvordan familien skal leve sitt liv. Vi skal heller sørge for tiltak som sikrer familiene valgfrihet og at de selv kan bestemme hvordan de vil organisere hverdagen sin.
Et samfunn som er bra for barna, er bra for alle!

KrF ønsker å stå opp for de familiene som får barn med sykdom. Kristiansand KrF vil derfor sikre at alle foreldre som har syke barn, skal få den hjelpen de trenger. Man skal slippe å løpe rundt med skjemaer og søknader. Vi ønsker at familier med syke barn skal være sikret en koordinatorgaranti.

KrF har år etter år sørget for å bevare kontantstøtten som en ordning for barnefamiliene. Det gir familien mulighet til å velge om mor eller far ønsker være hjemme litt lenger med ettåringen. Hvorfor er det viktig? Jo, fordi barn har ulike behov og alle familier er forskjellige. Derfor mener vi det er viktig at familiene selv kan velge den omsorgsformen de mener er best for egne barn. Noen ettåringer stortrives i gode barnehager, både private og kommunale. Andre barn trenger litt mer tid hjemme før de er klare for barnehagestart. KrF vil la familiene velge selv. Vi trenger både gode barnehager og en kontantstøtte slik at familiene får frihet til å velge selv.

KrF vil også sikre at alle barn kan delta på fritidsaktiviteter. Så om man vokser opp i en lavinntektsfamilie, så skal ikke det være til hinder for å kunne delta på de aktiviteter man ønsker. Derfor er fritidskortet så viktig for KrF

Mange foreldre opplever også at det er vanskelig å få nok tid til å være sammen med egne barn og finne en god balanse mellom arbeidsliv og familieliv. Dette gjelder familier med barn i alle aldre. KrF vil reversere dagens tredeling av foreldrepermisjonen og heller gi foreldrene større valgfrihet til å bestemme selv hvordan de ønsker å organisere sitt familieliv.

Vi mener også det er viktig å stimulere til å få flere barn. Kristiansand KrF går derfor inn for å gi gratis SFO til barn nr 3.

Det skal også være slik at man kan få barnehageplass i sitt nærområde i kommunen vår.

Vi ønsker oss en kommune og et lokalsamfunn som heier på barna og som ønsker å legge til rette for best mulig velferdstilbud til familiene. En stemme på KrF 9. september er en stemme for fleksibilitet til familiene og mulighet til å bestemme over eget liv. Vi må styrke familiene, ikke styre dem.

 

Ordførerkandidat Jørgen Kristiansen, KrF

2.-kandidat Tove Welle Haugland, KrF