Debatten om ny fylkesmann

Jeg har sittet 12 år bystyret i Kristiansand. Og i alle mine år som politiker har jeg satt min ære i å ikke ta mannen, men å ta folk på saker og politikk, samt å være hel ved i det jeg foretar meg.

Min statusoppdatering på facebook var følgende: «En ting er sikkert, jeg ønsker ikke Øystein Djupedal som ny fylkesmann i et nytt felles fylkesmannsembete.» I ettertid ser jeg at dette kan oppfattes som et personangrep. Jeg har derfor ringt til Øystein Djupedal og forklart bakgrunnen for mitt synspunkt, samt beklaget om han føltes seg personlig krenket av dette. Min bakgrunn og tanke var følgende: Djupedal ble i likhet med de fleste fylkesmenn politisk utnevnt. I dette tilfellet av den rødgrønne regjeringen. Og så vidt jeg husker ble han utnevnt uten å være på søkerlista. Så anføres det av flere at en fylkesmann skal forvalte regjeringens politikk. Ja det er riktig, men det vil også være mulig for en fylkesmann å ta initiativ som ikke er direkte forankret i regjeringen, hvor politisk ståsted kan være innvirkende. Og det var i så henseende at jeg trakk fram synspunkter Djupedal hadde som minister i sin tid. Altså med bakgrunn i den tradisjonen Norge har hatt med at fylkesmenn blir utnevnt basert på politisk ståsted.
Videre undrer det meg hvor lite takhøyde det har vært for å diskutere dette embetet åpent. Ny fylkesmann er viktig og bør jo være noe som kan diskuteres. Jeg registrerer også at 7 ordførere i Aust-Agder har klart tatt stilling til at de ønsker Djupedal, da må det jo være lov å mene det motsatte også?
Agderposten har ellers kjørt denne saken, men de har ennå ikke tatt seg bryet med å intervjue meg. Jeg har til og med ringt journalisten som skrev saken i Agderposten og bedt ham å endre ingressen som åpenbart er både feil og misvisende. Det har de ikke ønsket å gjøre, så man kan jo undre seg litt i denne sammenhengen om hvorfor. De baserte saken sin på et intervju fra FVN. Her ble jeg spurt om det var noe positivt å si om Djupedal. Da svarte jeg at: «Ja, han har gjort en kjempejobb med Arendalsuka». Det har Agderposten fått til at jeg mener Djupedal ikke er egnet som ny fylkesmann fordi han skal være såkalt «Arendalpromotør». Altså det stikk motsatte.
Uansett, så har jeg nå sagt til Djuepdal på telefon at dersom han blir ny fylkesmann, så skal jeg selvsagt legge meg i selen for at vi får et best mulig samarbeid til det beste for landsdelen. Det skulle bare mangle.

Jørgen H. Kristiansen,
Varaordfører