De kristne friskolene er ikke et problem

Det var både skuffende og trist å lese artikkelen i FVN onsdag 28. april som har overskriften «Kristne skoler er hovedproblemet».

At Arbeiderpartiet nå velger å gå bort fra friskoleforliket er leit. Dersom Arbeiderpartiet får regjeringsmakt til høsten, så vil deres nye politikk true friskolenes framtid i Norge. APs forslag vil bety en undergraving av foreldreretten og frata foreldre viktige demokratiske rettigheter slik de er nedfelt i internasjonale menneskerettigheter. Ap vil erstatte en nasjonalt styrt politikk med en politikk basert på vilkårlighet og uforutsigbarhet.

Når man lytter til venstresiden kan man få inntrykk av at friskolene raserer norsk skole. Det er ikke riktig. 96% av norske barn går i en offentlig grunnskole. Og KrF ønsker også en sterk og god offentlig skole. Men friskolene i Norge er i dag ingen trussel til norsk offentlig skole, men tvert imot et viktig og godt supplement. I vårt naboland Danmark går for eksempel over 18% i friskoler.

Det viktigste for KrF er at alle elever møter gode lærere i klasserommet, at de trives og fullfører. Det er interessant at Arbeiderpartiet bruker mer tid på å bekymre seg over de få som velger friskoler, enn å komme med tiltak for å sikre at alle elever løftes i den offentlige skolen.

Det høres også ut som om Norge flyter over av masse kommersielle privatskoler. Det er ikke riktig. Vi har faktisk ikke statsstøttede kommersielle privatskoler i Norge i dag. APs forslag kan derimot bety kroken på døren for friskoler som toppidrettsgymnas, Steinerskoler, Montessoriskoler, realfagsgymnas, internasjonale skoler, tyske skoler og yrkesfaglige profilskoler. Med Aps forslag er det kun de med tykk lommebok som har råd til å velge noe annet enn den offentlige skolen dersom de for eksempel opplever mobbing eller liknende.

KrF mener at friskolene er en viktig del av det norske skolelandskapet. De bidrar til mangfold og til å oppfylle foreldrenes rett til å velge opplæring og oppdragelse for barna sine. Myndighetene skal respektere foreldres frihet til å kunne velge andre skoler for sine barn enn dem som er opprettet av det offentlige.

Jørgen H. Kristiansen, 3. kandidat stortingslista Agder KrF