Bystyrerepresentantenes dekning av bompenger

På fvn.no samt i papiravisen 18. mai stilles det spørsmål om de som sitter i bystyret får dekket bompengene sine av Kristiansand kommune. Dette er selvsagt feil og jeg påtar meg herved oppgaven med å svare for bystyrekollegiet.

Dekning av bystyrerepresentantenes bompenger
 
På fvn.no samt i papiravisen 18. mai stilles det spørsmål om de som sitter i bystyret får dekket bompengene sine av Kristiansand kommune. Dette er selvsagt feil og jeg påtar meg herved oppgaven med å svare for bystyrekollegiet.
Bystyrerepresentantene må betale bompenger som alle andre. Det skulle bare mangle. Imidlertid har man rett til å få dekket reiseutgifter til og fra bystyremøtene, herunder bompenger. I løpet av et år det typisk 12 bystyremøter. Med andre ord kan man som bystyrerepresentant få refundert bompengene når man må møte i bystyret. Det er nok dette som kan ha fått enkelte til å tro at alle bystyrets medlemmer kan kjøre gratis i bommene hele året.