Når de politiske tyngdelovene virker.

Skisland er ute med et nyttårsintervju i Fedrelandsvennen 30. des. Her er det flere ting som det er nødvendig å kommentere.

Han sier for det første at han har møtt en vegg når han har prøvd å komme i kontakt med KrF. Da tror jeg det er på tide at også offentligheten får vite om våre samtaler i oktober 2019. Da fikk Arbeiderpartiet 2 ganger tilbud om samarbeid med KrF. Men Arbeiderpartiet var kun opptatt av en ting. Få ordføreren. Koste hva det koste vil. Selv om man måtte ha stemmene til 4 innvalgt på Demokratenes liste. KrF tilbydde stabilitet og samarbeid, men AP sa nei. Da fremstår det litt hult å komme nå i 2021 og kreve samarbeid med KrF.  Videre valgte AP og deres koalisjon å ikke gi noen hovedutvalgsledere til noen i opposisjonen i 2019, selv om man bare hadde en stemmes overvekt i bystyret. Det sier seg selv at dette ikke er klokt, når dette har vært vanlig kutyme.  Det var ingen god start for det nye bystyret.

For det andre sier Skisland at KrF heller ville snakke budsjett med Demokratene. Da er det greit å minne Skisland på følgende. KrF hadde ikke et eget budsjettforslag sammen med Demokratene. Demokratene stemte subsidiært for vårt (KrF, H, FRP og Homme/Fardal) budsjettforslag. Det er vi takknemlig for. Når vi alle i tillegg så at Skislands koalisjon sendte varaordfører Rostfoft for å forhandle med Demokratene, så blir Skislands intervju en veldig feil historiefortelling. AP og deres koalisjon snakket vel faktisk med de aller fleste partiene i bystyret. Og det er jo bra det. Fakta er videre at Skisland sitt budsjettforslag ble levert til oss andre i bystyret 30 minutter etter at bystyret var begynt. Og forslag var så tilpasset alle eventualiteter at det mest minnet om et desperat forsøk på å få flertall. Det har jeg full forståelse for. Og jeg hadde sikkert gjort noe tilsvarende om jeg var i samme situasjon.  Det er aldri hyggelig å bli satt på sidelinjen.

Hva er det så som har skjedd. Jo de politiske tyngdelovene virker. Det er politisk naturstridig at Arbeiderpartiet skal ha ordføreren i Kristiansand slik bystyret er sammensatt nå. Bystyret har en klar ikke-sosialistisk overvekt. Når man i tillegg ikke holder de avtaler man inngår for å få ordføreren, ja så må det gå sånn.

Så skal jeg gi Skisland rett i en ting. Og det var både klokt og rett sagt. Det er overhode ikke kaos i Kristiansand. Og Kristiansand fungerer.  Kommunen vår fungerer faktisk veldig bra. Og det var heller ikke enorme forskjeller i de to budsjettforslagene som kjempet om flest stemmer. Begge forslagene hadde en relativt god profil på lavinntektsfamilier, frivilligheten, miljø og klima og de eldre. Og demokratiet virket. Vårt budsjett fikk flertall. Og kommunen har nå fått et godt og trygt budsjett å styre på inn i det neste året. Et budsjett som var litt mer ansvarlig enn det andre. Og så er vi selvsagt glad for at kommunen nå får en stor satsning på lavinntektsfamilier, mye bra til frivilligheten som Blå kors, Hopeful og Åpent Hus i Søgne, mer til diakoni, styrking av eldreomsorgen og ikke minst kommunal kontantstøtte og valgfrihet for småbarnsfamiliene.

Jørgen H. Kristiansen, Gruppeleder KrF