Atomvåpen

Det vises til spørsmål fra MDG og Venstre til Kristiansand KrF angående atomvåpen i FVN fredag 26. April.

Det spørres om hvorfor Kristiansand KrF ikke støttet oppropet til ICAN. Bakgrunnen for det er følgende: Det er alltid et spørsmål om hvor mye utenrikspolitikk en kommune skal drive. Som kommune kan man selvsagt engasjere seg i masse internasjonale spørsmål. Men det vil bli veldig utfordrende og rotete om alle kommuner skulle drive sin egen utenrikspolitikk. KrF er medlem av regjeringen og lokalt i Kristiansand har vi derfor tillit til at våre stortingspolitikere håndterer dette spørsmålet i regjeringen sammen med Norges utenriksminister. Kristiansand KrF er selvsagt mot at Norge skal anskaffe atomvåpen og ønsker selvsagt også at atomvåpen burde avskaffes. Men vi tror at dette spørsmålet håndteres best på et nasjonalt nivå.

Jørgen H. Kristiansen
Varaordfører Kristiansand Kommune.