Mindre, ikke mer alkohol i krisetider

Barn i Kristiansand som allerede har det vondt hjemme, kan få det enda verre. Og det er politikernes avgjørelse som gjør det mulig.

Formannskapet har vedtatt å la lokale bryggeri og øl-utsalg kjøre alkohol hjem til familier. Midt i en nasjonal krise som preges av isolasjon og ensomhet, er det helt uforståelig.

KrF deler bekymringen til Verdens helseorganisasjon. I forrige uke ba de alle europeiske land innføre tiltak som begrenser alkoholforbruk under krisen. De pekte på at alkoholbruken bak hjemmets fire vegger vil kunne øke under pandemien.

Flere norske kommuner har de siste ukene valgt å lukke ørene for deres anbefalinger, og i stedet økt tilgangen på alkohol for folk flest. Begrunnelsene er de samme: Lokale øl-utsalg og bryggerier erfarer stor salgsnedgang, og trenger drahjelp.

Vi har forståelse for at norske bedrifter finner nye måter å jobbe på for å begrense pandemiens innvirkning på omsetningen, men i denne saken står vi skjæringspunktet mellom to hensyn. På den ene siden bedriftene, på den andre siden de 90.000 barna som vi vet i dag lever i alkoholiserte hjem. KrF kommer alltid til å stille oss tydelig på barnas side.

Alkohol- misbruk og avhengighet er en uheldig følgesvenn i et hvert samfunn hvor alkohol finnes. Å gjøre det enklere å få tak i alkohol hjemmefra, er et svik mot alle disse små. Mot de som går på tå hev hjemme i tilfelle mamma eller pappa har drukket. Mot de som er nervøs for å invitere med seg vennene sine hjem. Mot dem som er redd for å dra hjem etter skolen. Mot dem som ingen ser i disse tider.

I denne tiden kommer ingen på besøk. Kun de aller minste skal på skolen. Kun små grupper kan gå på fotballtrening. Da er det vårt absolutte ansvar som samfunn å ikke glemme barna som har det vanskelig hjemme når ingen andre ser dem.

For oss i KrF koker denne saken ned til ett spørsmål; hvem sine interesser skal få styre politikken? Alkoholnæringen eller de aller mest sårbare barna? Grunnene for å beholde en restriktiv alkoholpolitikk er tungtveiende fra før. Grunnene for å løsne på dem nå, er for oss helt uforståelige

 

Jørgen H. Kristiansen

Gruppeleder KrF