5 gode grunner til å stemme KrF

Mine 5 beste grunner for å stemme KrF 13. september


1. Abortsaken. Rettsvernet for fosteret svekkes ved en ny regjering. Her er KrF troverdig. Ved et regjeringsskifte så vil abortloven bli liberalisert.

2.Den beste familiepolitikken. KrF representerer valgfrihet og tillit til familiene i forhold til de som tror en løsning passer for alle. Ja til kontantstøtte og valgfrihet

3. Omsorg for eldre. Eldre skal ikke institusjonaliseres, familien og nettverket rundt de eldre må få større annerkjennesle, vi må løfte de pårørende, for familiene betyr mye for de eldre

4. Kristne friskoler - de som er opptatt av dette må ikke ta denne politikken for gitt - Foreldres rett til å velge utdanning må fortsatt være lov.

5. Ja til statstilskudd til menighetene. AP vil at menigheter med under 500 medlemmer skal miste statstøtten. SP vil at de med under 100 medlemmer skal miste støtten.