Menneskehandel (Tale 15. oktober Walk for freedom)

Kjære alle dere som bryr dere om mennesker i nød, Dere som bryr dere om mennesker som blir utnyttet Om mennesker som ikke har det like godt som de fleste av oss har det. Takk for at dere bryr dere! Og takk for at dere har som mål å bekjempe det moderne slaveri Dessverre trengs dette i 2016 i Norge


Jeg har derfor lyst til å begynne med å takke arrangøren for å sette fokus på en så viktig sak som dette.
Har også lyst til å si at dette er et arrangement jeg er både takknemlig og glad for å få delta på,
og at vi har det her i Kristiansand. Det er veldig bra!
I fjor vet jeg at dette ble arrangert på 200 forskjellige plasser i 28 forskjellige land
og 45 millioner mennesker ble nådd igjennom sosiale medier.
Det er knallbra!
(pause)
Jeg skal ikke belære dere med fakta, men jeg har allikevel lyst til å ta med noen fakta som bakgrunnsteppe
Som dere selv skriver i invitasjonen:
Så finnes det rundt 27 millioner slaver på verdensbasis i dag
og selv i vår by Kristiansand er det flere personer som er offer for dette. 
Human trafficking er verdens raskest voksende kriminelle industri.
Hvert 30 sekund blir noen et offer for vår moderne-tids slaveri.
Gjennomsnittsalderen for trafficking ofre ligger på kun 12 år.
Hva mener vi så med menneskehandel.
Jo mennesker som blir utnyttet til:
• Prostitusjon
• Tvangsarbeid
• Salg av kroppens organer
• Salg av spedbarn
• Utnyttelse som hushjelp
• Illegalt arbeide
• Tvangsekteskap
• Falsk adopsjon
• Sexturisme
• Tigging
• Og utnytting til andre kriminelle aktiviteter
Slaveri er utnytting av barn, kvinner og menn til å utføre arbeid og tjenester, herunder prostitusjon, vinningskriminalitet, salg av narkotika og tigging, ved bruk av vold, trusler og andre kontrollmekanismer. 
Det er utnytting av mennesker på det groveste.
Det er både et nasjonalt og internasjonalt problem, og vi må gjøre mer for å bekjempe dette. 
Den store etterspørselen bidrar sterkt til å skape et marked for utnytting.
I tillegg er risikoen for å bli tatt liten, og profittpotensialet stort.
Barn utnyttes i prostitusjon, men også i økende grad til kriminell virksomhet som narkotikaomsetning og vinningskriminalitet.
I Europa har menneskehandel med barn blitt et økende problem.
I Nederland er for eksempel hvert femte identifiserte offer for menneskehandel i sexindustrien under 18 år.
Straffeloven § 224 setter forbud mot handel av mennesker. I Norge har bakmenn blitt straffedømt for utnyttelse av mennesker til blant annet tyveri, tigging og prostitusjon. I tillegg er det i økende grad blitt avdekket tvangsarbeid på byggeplasser, i renholdsindustrien og i vaskehaller. Svart arbeid gir insentiver for bakmenn til å skaffe billigst mulig arbeidskraft, som dermed kan medføre at mennesker utnyttes som slaver. 
Jeg mener vi må snakke om menneskehandel som vår tids slaveri, fordi begrepet slaveri retter oppmerksomheten på den grove utnyttelsen av mennesker og ikke kun på at mennesker behandles som varer som kan kjøpes og selges.
Gjennom slavehandel kan et menneske bli solgt om og om igjen, i motsetning til en dose narkotika. Bakmennenes risiko er lav, mens forventet profitt er høy. Dette må endres. Risikoen må bli høy, mens profitten må reduseres.
Skal vår tids slaveri bekjempes, er det viktig med nytenking og åpenhet for å sikre målrettede tiltak.
Jeg er også glad for at mitt eget parti KrF, i statsbudsjettet for 2015 sammen med regjeringen, fikk gjennomslag for et forslag om å etablere egne team i politiet i de fem største byene i Norge som skal arbeide målrettet med å bekjempe menneskehandel.
Veldig glad for at Kristiansand er en av byene som har fått et slikt team.
Nordmenns holdninger bør være at man aldri skal gå for billig svart bilvask,
at man selvsagt aldri skal kjøpe sex,
at man aldri skal få malt hytta av folk som er utsatt for menneskehandel.
Fristelsen for å spare penger kan være stor, men viktigst er det å spare menneskeliv fra å bli utsatt for menneskehandel.
I dag vet vi at bare 1–2 prosent av alle som blir rammet av slaveri, blir befridd og kommer ut av det. Det handler om å få muligheten til å begynne med blanke ark. Den muligheten må vi kjempe for.
Samfunnet har tatt mange skritt i riktig retning når det kommer til dette temaet.
De siste årene har det kommet bøker, medieomtale og et tydelig fokus på at det finnes slaver i dagens moderne verden, i et enormt stort omfang.
Mye av æren skal dere i A21 ha, som har bidratt til sårt tiltrengt og viktig informashon på dette temaet.
En spørreundersøkelse utført av YouGov for Agenda (2015) viser at halvparten av de som har kjøpt vasketjenester de siste to årene, oppgir at de har gjort det svart.
Blant de som har kjøpt snekker-, maler- og murertjenester oppgir én av fire å ha gjort det svart. Rapport fra Koordineringsenheten for Ofre for Menneskehandel anslo det i 2014 ble registrert 109 tilfeller av tvangsarbeid i landet vårt.
Disse kan jobbe i alt fra bilpleie til bygg og anlegg til husarbeid til narkotikasalg.
Med andre ord er det kanskje en grunn til at bilvasken er så billig?
Eller at noen kan male huset ditt for halv pris?
Det som bør vekke kampgløden i oss er at det er mange bakmenn som sitter og tjener penger på dette. Kvinner som blir tvunget til prostitusjon er offer, mens de som «bare» blir utsatt for tvangsarbeid blir sett på som kriminelle. Nå er tiden inne til å sette fokus på at tvangsarbeid aldri vil bli tolerert i vårt samfunn.
Det er aldri for sent å snu. Nå må vi alle sammen jobbe for å stoppe det moderne slaveri og ikke minst: sette bakmennene bak lås og slå.
Så igjen: Kjære alle dere som er her i dag!
Takk for at DU bryr deg.
Takk for at DU ikke vil tolerere at andre mennesker blir utnyttet
Walk for Freedom er en viktig frihetsmarsj som i dag går gjennom Kristiansand sentrum.
Det er også en viktig manifestasjon og samling for mennesker som bryr seg!
La oss samles om dette at vi går i tog for de stemmeløse og de som utnyttes
At vi viser at vi er mennesker som bryr oss.