Hva har KrF gjort og hva vil vi gjøre

Kristiansand kommune er en god kommune å bo i. Samtidig har vi noen utfordringer, og KrF vil være med å gjøre byen vår til en enda bedre plass å bo. To av KrFs grunnverdier er menneskeverd og nestekjærlighet. I tillegg har Kristiansand KrF slagordet ”Vi bryr oss!”. Alt dette forplikter oss sterkt.

Vi skal kjempe for at alle mennesker har like stor verdi, og vi skal spesielt bry oss om de som trenger ei hjelpende hånd.
Noen av de sakene vi har fått lov til å gjennomføre inneværende periode viser godt hva vi synes er viktig for byen: midler til bostedsløse, løftet sosialhjelpssatsene til statlig norm, redusert skjenketiden med mindre gatevold i sentrum som resultat, økt midlene til menigheter og frivillige organisasjoner, styrket hjemmesykepleien og fått inn midler til familie- og samlivskurs.
Når det gjelder hvordan vi kan gjøre Kristiansand enda bedre, tenker vi spesielt på de rundt 70 menneskene som ikke har tak over hodet og de 450 barna som har en vanskelig økonomisk situasjon i sitt hjem. Disse vil vi hjelpe. Vi tror at en by som er god for barna er en by som er god for alle. Derfor ønsker vi at barn og unge skal ha en trygg hverdag, både hjemme, i skoletiden og på fritiden. Vi ønsker videre at kommunen selv skal ivareta hele barnevernstjenesten.
Eiendomsskatten berører alle og har gitt utslag i privatøkonomien. KrF garanterer ingen økning på 10 år. Kan den reduseres vil vi det.
Videre vil vi sikre næringslivet gode rammevilkår. Folk må ha jobb. Skal vi ha noe å leve for, må vi også ha noe å leve av. Derfor vil vi legge til rette for nyetableringer, entreprenørskap og innovasjon. Vi vil også sikre god lokal trafikkavvikling for å unngå kø, men vi er i mot å innføre rushtidsavgift.