Gå til skolen-aksjon

Kristiansand har fremdeles mange steder hvor man ikke har gode nok gang- og sykkelstier. Det gjør at mange skolebarn ikke har god og sikker nok skolevei. Torsdag 8. september settes det fokus på dette. Jeg kommer til å gå sammen med mine barn til skolen og barnehage denne morgenen. Miljøagentene, barnas miljøvernorganisasjon, vil at barna skal bli hørt. De har sendt ut følgende melding til alle landets lokalpolitikere:

"I vårt langstrakte land er det mange barn som vil gå til skolen, men vi trenger flere sykkel- og gangstier. I år er det Gå til skolen-dagen torsdag 8. september, uka før lokalvalget 12. septemberSett av tid til en morgenvandring 8. september der du kan gå sammen med barna til en skole nær deg! Vi jobber for at pressen skal slå følge med dere."
Jeg har derfor registert meg på siden deres: www.miljoagentene.no