Lese og skrivevansker

Lese og skrivevansker, dysleksi og dyskalkuli er noe KrF tar på største alvor. Og det er en sak som KrF jobber med på mange nivåer og som vi ønsker å ta ytterligere tak i.

Nylig deltok vi på et møte på Øvrebø Videregående skole om denne tematikken. Skolen har over tid vist vilje og evne til å hjelpe elever med slike utfordringer. De er også blitt såkalt dysleksivennlig skole. På møtet kom det frem at 80 % av elevene som får diagnosen først får den på ungdomsskolen. De har altså da gått gjennom hele barneskolen og mellomtrinnet uten å vite om diagnosen. Det er også slik at det er flest gutter som har diagnosen. Fra Dysleksi Norge blir det også sagt det ikke er god nok kompetanse på dette i skolen i Agder. Det blir også sagt at Agder er en versting på dette feltet. Samtidig ser vi også at det gjøres mye bra arbeid på mange skoler, men det er store variasjoner. Agder KrF har lenge jobbet for å gjøre de offentlige videregående skolene dysleksi-vennlige. Det ble også gjort et forsterket vedtak til jul, om at dette arbeidet må intensiveres.
Når vi snakker med lærere på ulike skoler, så mangler det ikke på ønsker om å hjelpe denne gruppen. Men de peker ofte på manglende ressurser. Skal vi derfor lykkes med dette som en satsning, så må det følge penger med. Vi har derfor spilt inn flere punkter til KrFs nasjonale program som skal vedtas på landsmøtet i mai om denne tematikken. Blant annet dette: Alle skoler skal sertifiseres som dysleksivennlige og man skal jobbe for tidlig utredning ved mistanke. Sterke ønsker fra foresatte om utredning skal vektlegges tungt. Dysleksi er en utfordring som mange barn har, og mange av disse faller utenfor samfunnet og risikerer å bli en byrde for samfunnet. Det er viktig at disse barna får den hjelpen og oppfølgingen de trenger, for å bli en ressurs for samfunnet. Vi har ikke råd til og miste noen.

Jørgen H. Kristiansen,
Stortingskandidat Agder KrF