Mitt resonnement er som følger:
Agder har landets største eksport pr innbygger.
Vi har veldig mye næringsliv som er avhengig av ei god havn
Kristiansand er en havneby
Og Kristiansand trenger ei container-havn.
Hvor skal den så ligge?