Mitt innlegg i budsjettdebatten desember 2017

Jeg hørte en gang en historie om en afrikansk politiker som sa til en norsk politiker: Hvorfor trenger dere politikere i Norge, dere har jo løst alle oppgavene.
Alle får gratis skole, alle får eldreomsorg, man får arbeidsledighetstrygd om man ikke får jobb.
Og sånn fortsatte han
Vel, det kan hende at vi har klart mye i landet vårt. Og vi er uten tvil heldige som bor i Norge.

Les mer (12.12.2017)

Kristiansand mot ekstremisme og radikalisering

Kristiansand kommune tar ekstremisme på største alvor og samarbeider aktivt med både politi og frivillige organisasjoner mot radikalisering og for å forhindre rekruttering til voldelige og ekstreme miljøer.

Les mer (14.08.2017)

Hvorfor KrF?

Avisen Dagen har utfordret meg til å skrive en kronikk om hvorfor jeg mener KrF er best og veien videre for paritet:

Her er mitt svar:

Les mer (08.08.2017)

Noen tanker etter NRKs Brennpunkt dokumentar

Det har kokt i sosiale medier de siste to døgnene. Og jeg har lyst til å si innledningsvis at jeg synes dokumentaren var veldig bra. Jeg mener at dette er fakta og sannhet som kommer frem. Det skal vi alltid ønske velkommen

Les mer (20.04.2017)

Svar i bystyret på SVs interpellasjon om boikott

Bystyret bør i kveld enten la være å realitetsbehandle forslagene fra SV, eller stemme de ned.
Det er mange gode grunner til det.

Les mer (28.02.2017)

Nei til boikott av palestina-araberne!

SV i Kristiansand ivrer i disse dager for at også Kristiansand skal følge etter Trondheim og Tromsø som har begynt å leke utenrikspolitikk ved boikotte Israel. Heldigvis ser det ut til at SV og deler av venstresiden står rimelig ensom med denne tekningen i Kristiansand. Det er bra. Og det er mange gode grunner til at slik bør det fortsette.

Les mer (03.02.2017)

Menneskehandel (Tale 15. oktober Walk for freedom)

Kjære alle dere som bryr dere om mennesker i nød,
Dere som bryr dere om mennesker som blir utnyttet
Om mennesker som ikke har det like godt som de fleste av oss har det.
Takk for at dere bryr dere!
Og takk for at dere har som mål å bekjempe det moderne slaveri
Dessverre trengs dette i 2016 i Norge

Les mer (14.10.2016)

Kommunereformen har akkurat begynt!

10-15 år med samarbeid og forberedelse til en kommunereform via Knutepunktet, og 9 måneder med intensivt arbeid med felles formannskapsmøter og intensjonsavtale er nå kommet til en milepæl.
Og ved denne milepælen er svaret nei. Eller status quo. Ingen endring.
Samtidig er jeg overbevist om at Norge trenger en kommunereform.

Les mer (22.06.2016)

Klarer vi å løfte romfolk ut av fattigdom?

Kristiansand kommune har de siste 6-7 årene hatt besøk av EØS-borgere fra hovedsakelig Romania. Til tider har debatten rundt disse menneskene gått høyt i byens media. Og uansett hva man måtte mene om dette, så er det mennesker.

Les mer (03.05.2016)

Skjenketider og vold i Kvadraturen

Hvert fjerde år diskuterer bystyret i Kristiansand alkoholpolitiske retningslinjer og rusmiddelpolitisk handlingsplan.

Les mer (21.04.2016)

Åpenhet i K5-prosessen

Det vises til artikkel i Fedrelandsvennen mandag 18. mai 2016. Her siteres Gunnar Bodahl Johansen på følgende: «Det hersker en hemmeligholdspsykose over hele landet når det gjelder disse kommunesammenslåingene. Forhandlinger foregår bak lukkede dører, og folk får ikke vite hva som foregår.

Les mer (18.04.2016)

Tale i budsjettdebatten i bystyret 16. des 2015

Utfordringer for Kristiansand fremover

Les mer (18.12.2015)

Takk til alle som stemte KrF

Kjære gode velgere og medarbeidere. Etter en måned med forhandlinger om politikk og posisjoner har hverdagen kommet. Jeg blir ydmyk av tilliten jeg blir vist med fire nye år som varaordfører i Barnas by Kristiansand. Det er virkelig en stor ære å få lov til å være med og styre Kristiansand.

Les mer (20.10.2015)

Svar til AP om styringen av Kristiansand

Mette Gundersen tar i avisen Dagens Næringsliv 17.august til orde for «utlufting» i Kristiansandspolitikken etter års frustrerende liv som opposisjonsleder uten innflytelse. Fævennen refererer DN artikkelen med stort oppslag 18.august, og vi vil gjerne komme med nedenstående utfyllende kommentarer i den sammenheng:

Les mer (20.08.2015)