Atomvåpen

Det vises til spørsmål fra MDG og Venstre til Kristiansand KrF angående atomvåpen i FVN fredag 26. April.

Les mer (29.04.2019)

Mitt resonnement er som følger:
Agder har landets største eksport pr innbygger.
Vi har veldig mye næringsliv som er avhengig av ei god havn
Kristiansand er en havneby
Og Kristiansand trenger ei container-havn.
Hvor skal den så ligge?

Les mer (10.04.2019)

1000 år med kristendom i Norge

Hva har 1000 år med kristendom gitt Norge? Det er et viktig spørsmål.
Og jeg vil begynne dette innlegget med å sitere fra det sjette verset i salmen «Gud Signe vårt dyre fedreland.»
Vil Gud ikkje vera Bygningsmann,
Me faafengt paa Huset byggja.
Vil Gud ikkje verja By og Land,
Kann Vaktmann oss ikkje tryggja.
So vakta oss, Gud, so me kann bu
I Heimen med Fred og Hyggja

Les mer (15.03.2019)

Pride-flagget i barnehagene?

I forbindelse med uka «En by for alle» er det kommet forslag om å heise pride-flagget i Kristiansands barnehager. Spørsmålet det dreier seg om, er følgende: Er barnehagen en arena hvor vi skal presse på barna de voksnes diskusjoner om seksualitet, kjønn og identitet?

Les mer (22.01.2019)

Mitt svar til private barnehagers spørsmål om bemanningsnormen

KrF har på Stortinget vært opptatt av denne saken og vi har jobbet for å få full finansiering av reformen. Dessverre er ikke alt på plass. Og jeg vil innlede med å si at denne reformen og finansieringen av den er og blir Stortingets ansvar.

Les mer (19.12.2018)

Tale til bystyrets budsjettmøte 19 des 2018

Det gamle året går mot sin avslutning og et nytt år står på trappene.
Og i bystyret er vi i gang med den årlige budsjettdebatten der mer eller mindre ingenting blir flyttet og det meste er bestemt på forhånd.

Les mer (18.12.2018)

Min tale på landsmøtet til KrF 2. nov 2018

Dirigenter
Og kjære gode partivenner
KrF har falt på meningsmålingene i de siste 20 årene. Og nå også under sperregrensen. Mye av årsaken til det tror jeg er, at partiet har beveget seg bort fra noen av de tradisjonelle standpunktene vi har hatt.

Les mer (02.11.2018)

Ikke noe krav fra KrF-grasrota om å samarbeide med AP

Hele KrF gleder seg over medlemsvekst og et løft på meningsmålingene. Noen har imidlertid tatt dette til inntekt for at det er et sterkt ønske blant KrFs velgere og sympatisører om å samarbeide til venstre i norsk politikk. Tvert i mot opplever jeg at de som tar kontakt med meg melder seg inn fordi de vil ha samarbeid med høyresiden. Jeg opplever videre at det på ingen måte er et krav fra grasrota i KrF eller de gruppene som tradisjonelt har stått KrF nær, at KrF bør samarbeid mot venstresiden.
Det er for eksempel ikke slik at man opplever et rop blant Israels-venner om at nå er det på tide at boikottforkjemperne i Arbeiderpartiet og SV hjelpes til makta.

Les mer (16.10.2018)

KrF - Stor betydning for landet vårt

Mye kan sies om KrF. Partiet har i alle fall gitt meg mye og jeg er takknemlig for å ha fått lov å være en aktiv del av partiet i 17 år. Nå har jeg sagt ja til gjenvalg også. Samtidig er det klart at det er utfordrende med enkelte saker. Og KrF favner en enorm bredde i både kirkelandskapet og ellers i Norge. Noen kaller KrF for Norges største økumeniske prosjekt.

Les mer (07.09.2018)

Frivillig og ufrivillig deltid

Det er sånn at arbeidsstyrken vår er majoriteten av Norges nasjonalformue.
Og arbeid er med å skape velferdsstaten vår.

Les mer (31.01.2018)

Mitt innlegg i budsjettdebatten desember 2017

Jeg hørte en gang en historie om en afrikansk politiker som sa til en norsk politiker: Hvorfor trenger dere politikere i Norge, dere har jo løst alle oppgavene.
Alle får gratis skole, alle får eldreomsorg, man får arbeidsledighetstrygd om man ikke får jobb.
Og sånn fortsatte han
Vel, det kan hende at vi har klart mye i landet vårt. Og vi er uten tvil heldige som bor i Norge.

Les mer (12.12.2017)

Kristiansand mot ekstremisme og radikalisering

Kristiansand kommune tar ekstremisme på største alvor og samarbeider aktivt med både politi og frivillige organisasjoner mot radikalisering og for å forhindre rekruttering til voldelige og ekstreme miljøer.

Les mer (14.08.2017)

Hvorfor KrF?

Avisen Dagen har utfordret meg til å skrive en kronikk om hvorfor jeg mener KrF er best og veien videre for paritet:

Her er mitt svar:

Les mer (08.08.2017)

Noen tanker etter NRKs Brennpunkt dokumentar

Det har kokt i sosiale medier de siste to døgnene. Og jeg har lyst til å si innledningsvis at jeg synes dokumentaren var veldig bra. Jeg mener at dette er fakta og sannhet som kommer frem. Det skal vi alltid ønske velkommen

Les mer (20.04.2017)